ZST


Перейти к содержанию

Информация акционерам

О нас > Акционерам

1.1. Статут ПАТ СУПЕР (6 редакція)
2.1. Положення про Загальні збори ПАТ СУПЕР ( 5 редакція)
2.2. Положення Про Наглядову раду ПАТ СУПЕР (5 редакція)
2.3. Положення Про ревізійну комісію ПАТ СУПЕР (5 редакція)
3.1. Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ СУПЕР (06 квітня 2011 року)
4.1. Висновок Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР по фінансовій звітності за 1 квартал 2011 року
4.2. Висновок Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР по фінансовій звітності за 1 півріччя 2011 року
4.3. Протокол Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР про затвердження фінансової звітності за 1 квартал 2011 року
4.4. Протокол Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР про затвердження фінансової звітності за 1 півріччя 2011 року
5.1. Річна регулярна інформація ПАТ СУПЕР за 2010 рік
6.1. Баланс ПАТ СУПЕР станом на 31 березня 2011 (форма № 1)
6.2. Звіт про фінансові результати ПАТ СУПЕР за 1 квартал 2011 року (форма №2)
6.3. Баланс ПАТ СУПЕР станом на 30 червня 2011 року (форма № 1)
6.4. Звіт про фінансові результати ПАТ СУПЕР за 1 півріччя 2011 року (форма № 2)
7.1. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ СУПЕР
8. Перелік афілійованих осіб ПАТ СУПЕР
9.1. Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ СУПЕР
9.1.1. Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ СУПЕР
10. Річна регулярна інформація ПАТ «Супер» за 2011 рік
11. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
12. Річна регулярна інформація ПАТ «Супер» за 2012 рік
13.1. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.2. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.3. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.4. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.5. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
14. Сообщение о проведении 26 03 2014 очередного (годового) Общего собрания Общества
- Информация об изменении собственников акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 26.03.2014

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Положення про Наглядову раду ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Статут Публічного акціонерного товариства «СУПЕР» (7 редакція)
- Информация об итогах голосования на Очередном общем собрании акционеров ПАО Супер которое состоялось 26.03.2014
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 07.04.2014
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 12.05.2014
- Річний звіт ПАТ СУПЕР за 2013 рік
- Повідомлення про виникнення особливої інформації_05.06.2014
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 року
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_03.12.2014
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_10.02.2015
- ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ_10.03.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_10.03.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_06.04.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року_23.04.2015
- Висновки Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР за 2014 рік_29.04.2015
- Протокол Загальних зборів Товариства_29.04.2015
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік_30.04.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року_21.07.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_08.10.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року_21.10.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_03.12.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_12.02.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_29.02.16
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_02.03.16
- Висновки Ревізійної комісії ПАТ Супер за 2015 рік_02.03.2016
- Протокол Загальних зборів Товариства _ 04.03.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_21.03.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_07.04.2016
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік_26.04.2016

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 квартал 2016 року_27.04.2016

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2016 року_27.04.2016

- Протокол позачергових Загальних зборів Товариства_30.05.2016

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ Супер (7 редакція) _01.06.2016

- Положення про Наглядову раду ПАТ Супер (7 редакція) _01.06.2016

- Статут ПАТ Супер (8 редакція) _01.06.2016

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за I півріччя 2016 року _01.08.2016

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016 року _01.08.2016

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2016 року _28.10.2016

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016 року _28.10.2016

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.11.2016

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _27.12.2016

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.12.2016

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.12.2016

- Протокол Загальних зборів Товариства _03.01.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017

- Висновки Ревізійної комісії ПАТ Супер за 2016 рік _04.04.2017

- Протокол Загальних зборів Товариства _04.04.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _18.04.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _21.04.2017

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік _26.04.2017

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 квартал 2017 року _03.05.2017

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 року _03.05.2017

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за I півріччя 2017 року _25.07.2017

- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за I півріччя 2017 року _25.07.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _02.10.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _02.10.2017

- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017

- Положення про Наглядову раду ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017

- Положення про Ревізійну комісію ПрАТ Супер (нова редакція )_02.10.2017

- Протокол Загальних зборів Товариства _02.10.2017

- Статут ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _06.10.2017

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2017 року _25.10.2017

- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 9 місяців 2017 року _25.10.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.10.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.10.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _20.12.2017

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _26.05.2018

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік _26.05.2018

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _11.12.2018

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _22.01.2019

- ЗВІТ про управління ПрАТ Супер за 2018 рік _11.03-2019

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _01.04.2019

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _01.04.2019

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.19 _12.04.2019

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.19.p7s _12.04.2019

- Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.19 _12.04.2019

- Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.19.p7s _12.04.2019

- Фінансовий звіт ПрАТ «Супер» за 2018 рік та аудиторський висновок 26.04.2019

- Відомості про зміну складу посадових осіб 27.05.2019

- Відомості про зміну складу посадових осіб 27.05.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 18.06.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 18.06.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.06.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.06.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 02.07.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 02.07.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 19.07.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 19.07.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.08.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.08.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.09.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.09.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.11.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.11.2019 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 29.11.2019

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 29.11.2019 p7s

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 29.11.19

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 29.11.19 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 17.03.2020

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 17.03.2020 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 15.07.2020

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 15.07.2020 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 24.12.2020

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 24.12.2020 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2020

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2020 p7s

- Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 10.02.2021

- Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 10.02.2021 p7s

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 21.04.2021

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 21.04.2021 p7s

- ЗВІТ про управління ПрАТ Супер за 2019 рік 27.04.2021

- ЗВІТ про управління ПрАТ Супер за 2019 рік 27.04.2021 p7s

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. 27.04.2021

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. 27.04.2021 p7s

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 29.04.21

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 29.04.21 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 13.07.2021

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 13.07.2021 p7s

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 рік. 28.10.2021

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 рік. 28.10.2021 p7s

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 09.12.2021

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 09.12.2021 asice

- Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента 19.01.2022

- Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента 19.01.2022 asice

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 рік 28.01.2022

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 рік 28.01.2022 asice

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 28.12.2022

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 28.12.2022 asice

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2022

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2022 asice

- Відомості про зміну складу посадових осіб 28.04.2023. Дата розміщення 01.05.2023

- Відомості про зміну складу посадових осіб 28.04.2023. Дата розміщення 01.05.2023 (pdf.asice.zip)

- Відомості про зміну складу посадових осіб 03.05.2023. Дата розміщення 03.05.2023

- Відомості про зміну складу посадових осіб 03.05.2023. Дата розміщення 03.05.2023 (pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 26.06.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 26.06.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 31.07.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 31.07.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 15.08.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 15.08.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 28.08.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 28.08.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 03.10.2023

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 03.10.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 19.10.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 19.10.2023(pdf.asice.zip)

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 03.11.2023

- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 03.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року. Дата розміщення 06.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року. Дата розміщення 06.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року. Дата розміщення 07.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року. Дата розміщення 07.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року. Дата розміщення 08.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року. Дата розміщення 08.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року. Дата розміщення 17.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року. Дата розміщення 17.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023(pdf.asice.zip)

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023

- Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року. Дата розміщення 28.11.2023(pdf.asice.zip)

| О нас | Кадровая политика | Производство | Продукция | Партнеры | Контакты | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню