zst


Перейти до змісту

2016 - 2020 рік

Акціонерам > Інформація акціонерам

- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_12.02.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_29.02.16
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_02.03.16
- Висновки Ревізійної комісії ПАТ Супер за 2015 рік_02.03.2016
- Протокол Загальних зборів Товариства _ 04.03.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_21.03.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_07.04.2016
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік_26.04.2016
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 квартал 2016 року_27.04.2016
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2016 року_27.04.2016
- Протокол позачергових Загальних зборів Товариства_30.05.2016
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ Супер (7 редакція) _01.06.2016
- Положення про Наглядову раду ПАТ Супер (7 редакція) _01.06.2016
- Статут ПАТ Супер (8 редакція) _01.06.2016
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за I півріччя 2016 року _01.08.2016
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016 року _01.08.2016
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2016 року _28.10.2016
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016 року _28.10.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.11.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _27.12.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.12.2016
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.12.2016
- Протокол Загальних зборів Товариства _03.01.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _04.04.2017
- Висновки Ревізійної комісії ПАТ Супер за 2016 рік _04.04.2017
- Протокол Загальних зборів Товариства _04.04.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _18.04.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _21.04.2017
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік _26.04.2017
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 квартал 2017 року _03.05.2017
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 року _03.05.2017
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за I півріччя 2017 року _25.07.2017
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за I півріччя 2017 року _25.07.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _02.10.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _02.10.2017
- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017
- Положення про Наглядову раду ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017
- Положення про Ревізійну комісію ПрАТ Супер (нова редакція )_02.10.2017
- Протокол Загальних зборів Товариства _02.10.2017
- Статут ПрАТ Супер (нова редакція) _02.10.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _06.10.2017
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2017 року _25.10.2017
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 9 місяців 2017 року _25.10.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.10.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _30.10.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _20.12.2017
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _26.05.2018
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік _26.05.2018
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _11.12.2018
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _22.01.2019
- ЗВІТ про управління ПрАТ Супер за 2018 рік _11.03-2019
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента _01.04.2019
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.p7s _01.04.2019
- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.19 _12.04.2019
- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.19.p7s _12.04.2019
- Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.19 _12.04.2019
- Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.19.p7s _12.04.2019
- Фінансовий звіт ПрАТ «Супер» за 2018 рік та аудиторський висновок 26.04.2019
- Відомості про зміну складу посадових осіб 27.05.2019
- Відомості про зміну складу посадових осіб 27.05.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 18.06.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 18.06.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.06.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.06.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 02.07.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 02.07.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 19.07.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 19.07.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.08.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.08.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.09.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.09.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.11.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.11.2019 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 29.11.2019
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 29.11.2019 p7s
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 29.11.19
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 29.11.19 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 17.03.2020
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 17.03.2020 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 15.07.2020
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 15.07.2020 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 24.12.2020
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 24.12.2020 p7s
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2020
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 30.12.2020 p7s

Головна сторінка | Про нас | Акціонерам | Мапа сайту


Під-меню:


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню