zst


Перейти до змісту

2011 - 2015 рік

Акціонерам > Інформація акціонерам

1.1. Статут ПАТ СУПЕР (6 редакція)
2.1. Положення про Загальні збори ПАТ СУПЕР ( 5 редакція)
2.2. Положення Про Наглядову раду ПАТ СУПЕР (5 редакція)
2.3. Положення Про ревізійну комісію ПАТ СУПЕР (5 редакція)
3.1. Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ СУПЕР (06 квітня 2011 року)
4.1. Висновок Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР по фінансовій звітності за 1 квартал 2011 року
4.2. Висновок Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР по фінансовій звітності за 1 півріччя 2011 року
4.3. Протокол Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР про затвердження фінансової звітності за 1 квартал 2011 року
4.4. Протокол Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР про затвердження фінансової звітності за 1 півріччя 2011 року
5.1. Річна регулярна інформація ПАТ СУПЕР за 2010 рік
6.1. Баланс ПАТ СУПЕР станом на 31 березня 2011 (форма № 1)
6.2. Звіт про фінансові результати ПАТ СУПЕР за 1 квартал 2011 року (форма №2)
6.3. Баланс ПАТ СУПЕР станом на 30 червня 2011 року (форма № 1)
6.4. Звіт про фінансові результати ПАТ СУПЕР за 1 півріччя 2011 року (форма № 2)
7.1. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ СУПЕР
8. Перелік афілійованих осіб ПАТ СУПЕР
9.1. Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ СУПЕР
9.1.1. Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ СУПЕР
10. Річна регулярна інформація ПАТ «Супер» за 2011 рік
11. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
12. Річна регулярна інформація ПАТ «Супер» за 2012 рік
13.1. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.2. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.3. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.4. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.5. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
14. Сообщение о проведении 26 03 2014 очередного (годового) Общего собрания Общества
- Информация об изменении собственников акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 26.03.2014
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Положення про Наглядову раду ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «СУПЕР» (6 редакція)
- Статут Публічного акціонерного товариства «СУПЕР» (7 редакція)
- Информация об итогах голосования на Очередном общем собрании акционеров ПАО Супер которое состоялось 26.03.2014
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 07.04.2014
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року
- Информация об изменении состава должностных лиц ПАО Супер от 12.05.2014
- Річний звіт ПАТ СУПЕР за 2013 рік
- Повідомлення про виникнення особливої інформації_05.06.2014
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 року
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_03.12.2014
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_10.02.2015
- ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ_10.03.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_10.03.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_06.04.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року_23.04.2015
- Висновки Ревізійної комісії ПАТ СУПЕР за 2014 рік_29.04.2015
- Протокол Загальних зборів Товариства_29.04.2015
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік_30.04.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року_21.07.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_08.10.2015
- Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року_21.10.2015
- Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_03.12.2015

Головна сторінка | Про нас | Акціонерам | Мапа сайту


Під-меню:


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню